Gastouderbureau W-care

Privacy Statement

Privacy & Disclaimer van Gastouderbureau W-care.

Deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld voor online gebruikers rondom Gastouderbureau W-care. Indien je vragen hebt kun je altijd contact opnemen met info@w-care.nl.

Privacybeleid van Gastouderbureau W-care
Via de dienst w-care.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Gastouderbureau W-care acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan wel de Europese Privacy Verordening (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

W-care is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door communicatie aan te vragen, te solliciteren of contact met ons op te nemen laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar een bepaald persoon te herleiden zijn.
Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, contact- of informatieaanvraag, offerteaanvraag, aanmelding bijeenkomst en/of evenement, sollicitatie of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens (indien noodzakelijk) voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • CV (bij online sollicitaties)
 • Klantnummer
 • Inloggegevens
 • Voorkeuren voor specifieke diensten/producten/interessegebieden

Voornoemde gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang dan wel op basis van jouw toestemming door ons verwerkt.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • het tot stand brengen van contact middels ons contactformulier;
 • het aanmaken van jouw account op onze website ten behoeve van het inloggen op www.w-care.nl;
 • het kunnen verwerken van jouw online sollicitatie;
 • het kunnen verwerken van jouw gegevens voor de digitale nieuwsbrief.

Jouw toestemming voor voornoemde persoonsgegevensverwerkingen kun je te allen tijde weer intrekken. Zodra jij jouw toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer verwerken. De intrekking van jouw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behalen van de voornoemde doeleinden, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zodra deze doeleinden worden behaald, dan wel de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan worden jouw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers binnen de Europese Economische Ruimte.

Marketing
Ten behoeve van onze marketingdoeleinden kunnen wij je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen binnen Gastouderbureau W-care:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Als je deze informatie niet meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor op ieder moment weer (kosteloos) afmelden door een e-mail te sturen naar info@w-care.nl.

Nieuwsbrieven
Wij bieden nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden willen informeren. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je weer kunt afmelden.

Contactformulier
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Verstrekking gegevens aan derden
In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden toegang tot jouw persoonsgegevens krijgen dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de Wbp dan wel de AVG met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden en waaraan wij geen persoonsgegevens van jou doorgeven. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Jouw rechten
Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van jou door ons worden verwerkt. Ook heb je het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens uit ons systeem. Wanneer je meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kun je bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom jouw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Je kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail aan info@w-care.nl of per post: Gastouderbureau W-care, Nieuwstraat 28, 8441 GD te Heerenveen.

Mocht je van mening zijn dat wij jouw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en dat wij geen/onvoldoende gehoor geeft aan jouw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat je de laatste versie hebt.

Contactgegevens Gastouderbureau W-care
Gastouderbureau W-care
Nieuwstraat 28
8441 GD Heerenveen
0513-727012
info@w-care.nl

 

 


Waarom Gastouderbureau W-care

Groot aanbod gastouders

Gastouderbureau W-care heeft in heel Friesland een groot aanbod uitstekend gekwalificeerde gastouders.

Heldere communicatie

Wij houden van korte lijnen en communiceren daardoor snel en effectief met onze klanten en gastouders.

Eerlijke prijs

Onze tarieven zijn zo vastgesteld dat de gastouder een eerlijke prijs krijgt en de vraagouder niets te veel betaald.

Goed verzekerd

Wij werken samen met gastouders die het net als ons belangrijk vinden om verzekerd te zijn.

Vrije uren afname

U betaald voor de gereserveerde dagen en tijden van de gastouder. Dit betekent optimale vrijheid voor het inschakelen van een gastouder.

Spreekuren

Wekelijks bieden wij zowel gastouders als vraagouders de mogelijkheid in gesprek te gaan met onze pedagoog.