Opvanglocaties - Gastouderbureau W-care
Hieronder vind u per plaats een overzicht van de door ons bemiddelde opvanglocaties, met een link naar het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daar kunt u het inspectierapport, dat door de GGD is opgesteld, inzien.
Ook kunt u hier het laatst beschikbare inspectie rapport van Gastouderbureau W-care inzien: Inspectierapport gastouderbureau W-care jrl 11-05-2023
Bakkeveen
168276434, 204718600, 314141339,
De Knipe
194477125, 478452615,
Drachten
110641887, 112833135, 124125335, 136695590, 150332968, 156376623, 162059747, 164837590, 167532820, 168578104, 180883458, 182870182, 190532841, 203956230, 205230106, 213665967, 230587641, 246532403, 268770992, 272195431, 298499289, 321267321, 335875725, 368235051, 406295803, 572235537, 643197163, 690298481, 798305228, 884134593, 927453575, 997902930,
Eastermar
156105950,
Feanwâlden
295475031,
Gorredijk
151296674, 160844708, 183047059, 205159321, 814537492,
Harlingen
213671438,
Heerenveen
144486763, 170022687, 170721966, 177754308, 191917187, 192480923, 225330301, 256395585, 293512504, 299386089, 317765498, 325915891, 332502193, 427675649, 612651976, 617645802, 678564279, 678684613,
Joure
104624449, 188176330,
Jubbega
241794705, 472841403,
Leeuwarden
256031083,
Lemmer
484333628,
Luxwoude
181082585,
Nieuwehorne
260880115,
Oldeberkoop
212469691,
Oudehaske
287018970,
oudehaske
358058387,
Rohel
642308901,
Rottevalle
163989230, 180811514, 281492608, 609015941, 870560682,
Rottum
100829211,
Ryptsjerk
724849506,
Siegerswoude
833100518,
Sintjohannesga
322833152,
Sneek
668917866,
Sonnega
441396094,
Terwispel
202382801,
Tijnje
299882433, 323109068,
Ureterp
168394066, 210458525,
Wolvega
137889410, 231390063, 271173701, 516806798, 707746541, 708802989,
Zevenhuizen
201457982,